U okviru projekta automatskog ažuriranja baze podataka osiguranih osoba iz baze osiguranika Fonda odjavljeno je 11660 izbjeglih iz bivših jugoslovenskih republika i interno raseljenih sa Kosova.

U opštini Berane iz baze osiguranika Fonda odjavljeno je 729 osoba.

Kako su naveli iz Fonda u saradnji sa službama MUP-a, na osnovu dobijenih informacija odjavljene su sve osobe sa ovim statusom, koje do zakonskog roka nijesu podnijela zahtjev za regulisanje statusa stranca sa stalnim nastanjenjem ili privremenim boravkom u skladu sa Zakonom o strancima.

Kako je objašnjeno, tokom Projekta automatskog ažuriranja baze podataka osiguranih lica na zdravstveno osiguranje, predstoji usaglašavanje podataka o mjestu prebivališta osiguranika iz baze podataka Fonda sa podacima o mjestu prebivališta preuzetim iz zvaničnog registra stanovništva (CRS) koji se vodi u MUP-u.

“ Sva osigurana lica koja imaju izabranog doktora van mjesta prebivališta biće u obavezi da promjene mjesto prebivališta ili da izaberu doktora prema prijavljenom mjestu prebivališta, o čemu ćemo naknadno obavjestiti naše osiguranike sa jasno definisanim rokom izvršenja obaveze. Projekat će se dalje razvijati u pravcu uspostavljanja automatske sinhronizacije sa Centralnim registrom obveznika i osiguranika (CROO) iz sistema Poreske Uprave, što će između ostalog za posljedicu imati smanjenje broja osiguranika u bazi Fonda, za broj lica koja su imala privremeno zapošljenje u Crnoj Gori” saopšteno je iz Fonda za zdravstveno osiguranje.