U okviru projekta ,,Bezbjednost u saobraćaju godi svima“ u Beranama su postavljeni novi parkinzi za bicikle, sa ciljem poboljšanja uslova i sigurnosti saobraćaja za sve učesnike kao i afirmaciju urbane mobilnosti u gradu.

Biciklistima je omogućeno da svoje bicikle parkiraju na još dvije lokacije u gradu i to kod sportske hale blizu pomocnih terena i u centru grada na početku šetališta.
“Postavljanjem parkinga za bicikle, želimo da se unaprijedi biciklistička infrastruktura u Beranama i populariše biciklo kao alternativno sredstvo prevoza i sredstvo za rekreaciju”, kazali su iz NVO Centar kreativnih vještina, organizatora ove akcije.
Projekat se sprovodi u partnerstvu sa NVO Šansa a podržan je od strane Ministarstva kapitalnih investicija.