Juče je u organizaciji Učeničkog parlamenta organizovana “Čajanka sa profesorima”, koja je zamišljena kao neformalan ragovor uz čaj o privatnom životu, školovanju, studiranju, ličnim izborima, poteškoćama i lijepim događajima koji su ih pratili kroz privatan život i poslovnu karijeru. Na pitanja učenika, u prijatnoj i opuštenoj atmosferi, odgovarale su profesorice Milica Novović, Sanja Dašić, Sanja Vešović i Ljerka Petković.
Pokazalo se da jedan čas nije bio dovoljan da zadovolji učeničku radoznalost i spremnost profesorica za razgovor, pa će se ponovo organizovati neka slična aktivnost.