Zbor građana Mjesne zajednice Budimlja biće održan u nedjelju, 10. decembra, sa početkom u 18 časova, u domu u Budimlji.

Na dnevnom redu će se naći izbor organa mjesne zajednice.