Mladi BeranaInspekcija rada utvrdila 115 nepravilnosti

Inspekcija rada zatekla je u prošloj godini 148 osoba u nezakonitom radu u trgovini na veliko i malo, od kojih je 97 zasnovalo radni odnos u skladu sa zakonom.
Iz Uprave za inspekcijske poslove saopšteno je agenciji Mina-business da je od ukupnog broja zaposlenih koji su „radili na crno“ 108 stranaca.
„Nakon mjera koje je preduzela Inspekcija rada, njih 97 zasnovalo je radni odnos u skladu sa zakonima o radu i strancima. Od tog broja, 88 je stranaca, a 19 crnogorskih državljana“, rekli su iz Uprave.
Inspekcija rada je u prošloj godini obavila preko dvije hiljade kontrola u oblasti trgovine, što je blizu 20 odsto ukupnih kontrola.
„Inspekcija rada je u izvještajnom periodu, u svim djelatnostima, obavila ukupno 11,01 hiljadu inspekcijskih pregleda, u kojima je utvrdila 5,77 hiljada nepravilnosti. U oblasti radnih odnosa i zapošljavanja obavljeno je 8,47 hiljada pregleda i u oblasti zaštite i zdravlja na radu 2,55 hiljada“, precizirali su predstavnici Uprave.
Oni su, odgovarajući na pitanje koliko je izdato prekršajnih naloga, kazali da se radi o 3,24 hiljade, u vrijednosti od 1,38 miliona eura.
Iz Uprave su na pitanje da li je Inspekcija rada evidentirala prijave za mobing, odgovorili da se u prošloj godini od ukupnog broja inicijativa, 14 odnosilo na mobing iz svih djelatnosti.
Inspekcija rada je, kako se dodaje, utvrdila nepravilnost u devet slučajeva u dijelu nepoštovanja zakonske procedure za zaštitu od mobinga kod poslodavca, koje su otklonjene po ukazivanju inspektora.
„Radi se o neodređivanju posrednika za vođenje postupka kod poslodavca i neobavještavanje zaposlenih o prepoznavanju, postupku i načinu zaštite od mobinga“, dodali su iz Uprave.
U ostalim slučajevima, kako se zaključuje, nijesu konstatovane nepravilnosti iz nadležnosti Inspekcije rada, koja se ne bavi utvrđivanjem radnji i ponašanja koja imaju obilježja mobinga, pa su podnosioci inicijativa upućivani na sudsku ili zaštitu pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova, kao i na Zaštitnika ljudskih prava i sloboda.