Prema kalendaru javnog zdravlja, 16. oktobar se obilježava kao Svjetski dan zdrave hrane. Cilj obilježavanja ovog dana je promocija zdravih životnih stilova, sa posebnim osvrtom na značaju zdrave, raznovrsne i pravilne ishrane.

Profesorica biologije Ifete Čilović priredila je prezentaciju o zdravoj ishrani. Uz pomoć pripravnice Jelene Vuković, učenici su pripremili plakat i izlaganje o piramidi pravilne ishrane i pripremili štand sa voćem i povrćem.
Učenici su na kraju imali priliku da konzumiraju voće i povrće.