U OŠ “Vukajlo Kukalj” danas je obilježen Dan borbe protiv trgovine ljudima.
Ovom danu posvećen je jedan školski čas tokom kojeg je učenicima viših razreda profesor Marko Radojević predstavio kako i na koji način dolazi do trgovine ljudima, koje su najranjivije grupe kao i to kome se treba obratiti radi prevencije.

Učenici su potom kroz interaktivni razgovor i radionicu sami iskazali svoje viđenje ovog problema.