Sedma redovna sjednica Skupštine opštine Berane zakazana je za utorak, 7. novembar, sa početkom u deset časova, u Velikoj sali skupštine Berane.

Kako je predviđeno dnevnim redom, pored odborničkih pitanja i odgovora, pred odbornicima će se naći Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine za 2023. godinu, Predlog Odluke o potvrđivanju Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata kao i Predlog Odluke o rješavanju stambenih potreba po osnovu prava na socijalno stanovanje.

Lokalni parlament će razmatrati Predlog Odluke o usvajanju Lokalnog plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Berane 2023-2025. godine, Predlog Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama, Predlog Odluke o finansiranju i sufinansiranju sporta kao i Predlog Odluke o usvajanju Akcionog plana zapošljavanja Opštine Berane za 2023. godinu.

Skupština će razmatrati i izvještaje o radu opštinskih preduzeća – Sportskog centra, Komunalnog preduzeća i Vodovoda i kanalizacije. U fokusu zasijedanja biće i Informacija o stanju bezbjednosti na području opštine Berane za 2022. godinu i Informacija o šumarstvu za 2022. godinu – Područna jedinica Berane kao i izbori i imenovanja.