U okviru modula Radno pravo II, za učenike obrazovnog programa Pravno administrativni tehničar, predviđena je praktična nastava kod poslodavca.

U tom kontekstu učenici su u pratnji organizatora praktičnog obrazovanja boravili u sekretarijatu JU SSŠ “Vukadin Vukadinović” Berane u cilju realizacije aktivnosti – sastavljanje zahtjeva za ostvarivanje prava iz radnog odnosa.

Ovom prilikom su učenici od strane sekretara upoznati sa propisima iz ove oblasti, načinom ostvarivanja prava iz radnog odnosa, dobili instrukcije u cilju sastavljanja zahtjeva za ostvarivanje prava na konkretnom primjeru, koje su potom prezentovali.

loading…