Mladi Berana

Ukupna dobit 13 banaka koje posluju u Crnoj Gori, ne računajući Atlas i Invest banku Montenegro (IBM) koje su u stečaju, na kraju prvog kvartala iznosila je 14,3 miliona eura.

Sve banke, osim Nove i Zirat, ostvarile su profit, piše Pobjeda.

Univerzal Capital banka ostvarila je najveći rast profita, koji je u prvom kvartalu povećan 13 puta u odnosu na isti period prošle godine. Banke su od kamata za tri mjeseca uzele ukupno 33,4 miliona eura, a od naknada i privizija 8,3 miliona eura.

Najveći profit za tri mjeseca ostvarila je Erste banka sa 2,4 miliona eura, što je 200 hiljada eura bolji rezultat nego u istom periodu prošle godine. Ta banka je od kamata uzela 5,5 miliona eura, a od naknada i provizija 579 hiljada.

Na drugom mjestu je CKB sa profitom od 2,39 miliona eura, što je 350 hiljada lošije nego u istom periodu prošle godine. Od kamata su zaradili 6,2 miliona, a od naknada i provizija 1,6 miliona eura.

Na trećem mjestu je Hipotekarna banka sa profitom od 2,08 miliona eura, što je milion eura veći profit nego na kraju marta prošle godine. Od kamata su zaradili 3,5 miliona, a od naknada i provizija 2,06 miliona eura.

NLB je zauzela četvrtu poziciju sa profitom od 1,9 miliona eura, što je 800 hiljada eura slabiji rezultat nego na kraju marta prošle godine. Ta banka je od kamata uzela 4,9 miliona eura, a od naknada i provizija 794 hiljade.

Na petom mjestu je Societe Generale banka Montenegro sa 1,8 miliona eura profita, što je 300 hiljada eura više nego u uporednom periodu prošle godine. Banka je od kamata uzela 5,5 miliona eura, od naknada i provizija 436 hiljada eura.

Univerzal Capital banka je u plusu 1,2 miliona eura, što je 13 puta bolji rezultat nego u istom mjesecu prošle godine. Banka je od kamata uzela 736 hiljada, a od naknada i provizija 1,15 miliona eura.

Prva banka je u plusu 403 hiljade eura, što je blizu 200 hiljada eura više nego u uporednom periodu. Od kamata su zaradili 2,3 miliona eura, a od naknada 425 hiljada eura.

Profit Addiko banke je 1,17 miliona eura, štoje neznatno više nego u uporednom periodu. Od kamata su zaradili 2,4 miliona, a od naknada 561 hiljadu eura.

Lovćen banka je u plusu 455 hiljada eura što je 120 hiljada eura više nego u uporednom periodu. Od kamata su uzeli 1,78 miliona eura, a od naknada 18 hiljada eura.

Komercijalna banka Podgorica je u plusu 211 hiljada eura, što je 120 hiljada eura manje nego u uporednom periodu. Od kamata su zaradili 1,1 milion eura, a od naknada 167 hiljada eura.

Zapad banka je ostvarila profit 117 hiljada eura, što je znatno više nego u prvom kvartalu prošle godine kada je profit bio 34 hiljade eura. Od kamata su zaradili 747 hiljada, a od naknada 255 hiljada eura.

Nova banka je za tri mjeseca ostvarila gubitak od 453 hiljade eura, a Zirat 18 hiljada eura.