mlaadi ba
U nedavnom saopštenju, a nakon zasijedanja u Rijadu (Sudijska Arabija), UNESCO (Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu) je istakao ozbiljne zabrinutosti u vezi sa mogućim uticajima izgradnje hidroelektrane na rijeci Komarnici na NP Durmitor koji je dio Svjetske prirodne baštine.
“UNESCO poziva državu Crnu Goru da pažljivo procijeni potencijalne posljedice projekta na izuzetnu univerzalnu vrijednost (eng. Outstanding Universal Value – OUV) ovog područja, a
posebno uzimajući u obzir moguće buduće proširenje tog zaštićenog područja na Park Prirode ,,Dragišnica i Komarnica”, što je i predlagano od strane UNESCO-a. Prema UNESCO-u,
ukoliko se utvrdi da bi izgradnja hidroelektrane mogla rezultirati negativnim uticajima na OUV, projekat ne smije biti odobren”, saopšteno je iz organizacije “Spasimo Komarnicu”.
Ovo može biti shvaćeno i na drugačiji način. Naime, Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu koji je početkom 2022. godine bio finalizovan i stavljen na javnu raspravu već je pokazao da bi izgradnja HE na rijeci Komarnici imala mnoštvo nepovratnih negativnih efekata na prirodu tog područja, a za mnoge opisane negativne uticaje Elaborat jasno naglašava da ne postoje takozvane mjere ublaživanja tih uticaja, što nameće ozbiljna pitanja o opravdanosti projekta. Ova činjenica već upućuje na to da HE na rijeci Komarnici ne treba da bude izgrađena, na šta nas dodatno upozorava i Komitet UNESCO-a.
“Projektovana hidroelektrana na rijeci Komarnici već je izazvala zabrinutost u vezi sa njenim uticajem na ekosisteme, biodiverzitet pa i na socijalni aspekt stanovništva, te UNESCO upozorava da bi ova zabrinutost trebalo da bude pažljivo razmotrena prije nego što se nastavi sa bilo kojim koracima u projektu”, navodi se u saopštenju.
UNESCO na svjetskom nivou ima svega 227 područja koja su dio Svjetske prirodne baštine i crnogorski Durmitor je jedan među njima. Ispunjavanje preporuka UNESCO-a od suštinskog je značaja za Crnu Goru jer to zemlji omogućava da se pozicionira kao odgovoran čuvar Svjetske baštine, čime se otvaraju vrata za međunarodnu podršku, investicije i saradnju.
“Odbijanje tih preporuka pored katastrofalnih posljedica na prirodu, može imati ozbiljne posledice po integritet i dugoročni razvoj zemlje, te ozbiljno ugroziti ugled Crne Gore na evropskoj i svjetskoj sceni. Izbor je jasan: postupiti odgovorno ka sadašnjim i budućim generacijama i ostvariti koristi ili zanemariti preporuke i suočiti se sa dugoročnim posljedicama”, zaključuju iz “Spasimo Komarnicu”.
Izvor: CdM