UPC

Ukupni poreski dugovi prema državi, prema novoj crnoj listi koju je objelodanila Uprava prihoda i carina sa presjekom na kraj septembra, iznosi gotovo 350 miliona eura.

Od te sume 200 najvećih poreskih dužnika duguje ukupno 168,63 miliona eura a gro njihovog poreskog duga je po osnovu akciza, poreza na dodatu vrijednost, poreza na dobit pravnih lica, koncesija i poreza na promet nepokretnosti. Osim njih, na listi je i 100 neplatiša u stečaju čija dugovanja iznose skoro 110 miliona.

Listu čine i 50 onih koji duguju po osnovu poreza i doprinosa iz i na lična primanja, dok njihov ukupan udio u dugu je 71,25 miliona eura.

Prema svim listama, najveći pojedinačni dužnik je bivši državni avio-prevoznik u stečaju “Montenegro erlajns”, a ta kompanija duguje više od 16 miliona eura za poreze i doprinose. Sličan iznos duguje i firma u stečaju iz Herceg Novog, “Pantomarket”.

Među državnim kompanijama najveći dug imaju “Plantaže 13. jul” a on iznosi oko 12,57 miliona eura. Ta firma ima reprogram duga od prošle godine a njena dugovanja su od juna, kada je objavljena posljednja crna lista, uvećana za 707 hiljada eura. Reprogram predstavlja plaćanje poreskog duga na rate.

Iznos od 11,2 miliona eura duguje i firma “Spic ronghe international (Montenegro) limited” registrovana u Podgorici, koja je učestvovala u gradnji vjetroparka na brdu Možura. Prema podacima iz centralnog registra, to preduzeće se bavi posredovanjem u prodaji mašina i industrijske opreme, brodova i aviona, a izvršni direktor joj je Rajko Stanišić. Osnivač preduzeća je “Spic ronghe international financial leasing limited” iz Hong Konga.

Osim “Plantaža”, na crnoj listi državnih dužnika našlo se i nekoliko državnih preduzeća – Aerodromi Crne Gore (ACG), “Solar gradnja”, Održavanje željezničkih voznih sredstava (OŽVS), Željeznički prevoz (ŽPCG), Željeznička infrastruktura (ŽICG), ali “Montekargo” koji je u reprogramu duga od prošle godine.

Državna firma za ugradnju, nabavku i održavanje fotonaponskih sistema “Solar gradnja” dospjela je na crnu listu 200 najvećih poreskih dužnika u zemlji pri čemu duguje 270,53 hiljade eura. Tu firmu je za potrebe sprovođenja projekta ugradnje solar panela formirala Elektroprivreda sredinom 2021. godine.

Među željezničkim kompanijama, najviše za poreze i doprinose duguje ŽPCG, odnosno 6,38 miliona, dok firma ŽICG duguje gotovo 4,8 miliona eura. Više od četiri miliona duguje i OŽVS dok “Montekargo” u reprogramu, mora da isplati 1,16 miliona eura.

Osim ovih državnih preduzeća, 4,64 miliona eura duguju i “Aerodromi Crne Gore”. Oni dug vraćaju po reprogramu iz 2022, dok se on odnosi na ranije neobračunate ili pogrešno obračunate poreske obaveze, od prethodne do 2018. godine.

Firme biznismena Dragana Brkovića prema zbiru listi ukupno duguju 22,89 miliona eura.
“Vektra Jakić” kojoj je ukinut reprogram duguje oko 11,9 miliona, a Uprava prihoda i carina od kraja 2021. u ovoj kompaniji traži stečaj radi duga za porez i koncesije. Osim te, firma “Vektra Montenegro”, koja je u stečaju, dužna je više od šest miliona eura, dok Brkovićeva “Vektra Boka” duguje oko 4,74 miliona eura.

Među najvećih 200 dužnika na crnoj listi našlo su se i podgoričko preduzeće koje se bavi izgradnjom puteva “Tehnoput” koje duguje više od 6,2 miliona eura. Rješenje o reprogramu je prošle godine ukinuto kompaniji “Cijevna komerc”, koja pripada poslovnoj grupi biznismena Danila Petrovića, a ona po ovoj listi duguje više od 3,77 miliona eura.

Značajan novac i dalje duguje i “Radoje Dakić” u stečaju, a taj iznos trenutno je viši od 12 miliona eura, dok nikšićki “Rudnici boksita”, koji su takođe u stečaju, duguju 9,47 miliona eura. Osim njih, u stečaju je i bolnica Meljine, a dužna je gotovo četiri miliona eura.

U reprogramu je sa druge strane, trenutno Institut “Simo Milošević” koji prema listi duguje više od tri miliona eura, dok je u istoj situaciji i Univerzitet “Mediteran” koji duguje malo manje od milion. Na listi se našla i “Port of Adria” koja upravlja kontejnerskim terminalima u Luci Bar i u vlasništvu je turske kompanije “Global Ports”, i koja reprogramom duguje 1,15 miliona eura.

Osim crne, Uprava prihoda i carina je objavila i bijelu listu u kojoj se navode svi oni koji su prijavili porez, izmirili dospjele poreske obaveze za kvartal, koji upošljavaju više od 10 radnika… Takvih obveznika je bilo 648, a presjek za bijelu listu takođe je rađen na kraju septembra.

Među njima su između ostalih i firma za prevoz “Aloexpress”, građevinske “Bemax” i “Briv construction”, CKB, “Crnogorski elektroprenosni sistem, Telekom”, “HD Laković”, “Morsko dobro”, naftna kompanija “Jugopetrol”, kao i apoteke “Montefarm”…

Među željezničkim kompanijama, najviše za poreze i doprinose duguje Željeznički prevoz 6,38 miliona, dok Željeznička infrastruktura duguje gotovo 4,8 miliona eura. Više od četiri miliona duguje i Održavanje željezničkih voznih sredstava, dok “Montekargo” u reprogramu mora da isplati 1,16 miliona eura.