Uprava carina je u januaru naplatila 34,28 miliona eura neto prihoda, od čega se najviše odnosilo na porez na dodatu vrijednost (PDV) pri uvozu. 

Od ukupno naplaćenih prihoda u januaru, na PDV pri uvozu se odnosilo 19,06 miliona eura.
Prema podacima objavljenim na sajtu Uprave carina, ukupni prihodi po osnovu akciza iznosili su 13,97 miliona eura, dok je od poreza na kafu naplaćeno 173,95 hiljada, a na međunarodnu trgovinu i transakcije 1,07 miliona. Na ostale prihode odnosilo se 3,23 hiljade eura.

Iz Uprave carina je objašnjeno da je u januaru naplaćeno 35,25 miliona eura, ali da je bilo carinskih povraćaja sredstava u iznosu od 62,86 hiljada eura i akciznih u iznosu od 907,33 hiljade eura.
U strukturi naplaćenih akciza najviše je zastupljena akciza na mineralna ulja, njihove derivate i supstitute sa 64,13 odsto, zatim na duvanske proizvode 27,68 odsto, na alkohol i alkoholna pića 7,15 odsto i na gaziranu vodu 1,04 odsto.

Ostale prihode, kako je objašnjeno, između ostalih, čine primici po osnovu novčanih kazni u prekršajnom postupku, prihodi od prodaje carinske robe, kamate za neblagovremeno plaćanje carine i carinskih dažbina.