Nagrade studentima za tri najbolje startap ideje nagradnog Konkursa Kancelarije za razvoj karijere i cjeloživotno učenje Univerziteta Crne Gore, uz podršku partnera, Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore i Fondacije “Čini dobro”, svečano su uručene danas na Univerzitetu Crne Gore.

Rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Vladimir Božović uručio je prvu nagradu u vrijednosti od 3.000 eura studentu Ekonomskog fakulteta UCG, Abedinu Orahovcu za projekat pod nazivom Mlado srce povezuje.

U idejnom projektu “Mlado srce povezuje” predstavljena je platforma koja stvara most između generacija, transformišući živote starije populacije u Crnoj Gori. Povezivanje je srž platforme i predviđeno je da se putem algoritama efikasno spajaju starije osobe sa odgovarajućim pružiocima usluga, uzimajući u obzir lokaciju, interesovanja i potrebe. Zamisao je da ovaj inovativni pristup omogući spontane veze i podršku korisnicima kroz raznolike usluge, poput lakog postavljanja zahtjeva poput namirnica, ljekova i ostalih potrepština, kao i upotebom aplikacija za očuvanje zdravlja.

Drugu nagradu u vrijednosti od 2.000 eura studentu Biotehničkog fakulteta UCG, Filipu Buškoviću za projekat Toz – očistimo svoje dvorište, uručio je koordinator službe za kredite i garancije Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore, Spasoje Vujošević.

Koordinator Vujošević kazao je da smatra veoma značajnim sprovođenje Konkursa Univerziteta Crne Gore, naročito u kreiranju ambijenta u kojem će se pojedinci, a prije svega mladi ljudi osjećati komforno prilikom pokretanja sopstvenog biznisa.

Idejni projekat “Toz” se bavi prikupljanjem, obradom, redizajniranjem i kreiranjem nove vrijednosti otpada od kafe. Pojedinac može prikupljanjem taloga od kafe koji sam proizvede, kao i kupovinom proizvoda nastalih obradom kafe da doprinese datoj tranziciji, čime bi se doprinijelo stvaranje novih radnih mjesta i održivijoj budućnosti. Kafa će se obrađivati “mokrom” i “suvom” frakcijom. “Mokra frakcija” podrazumijeva kompostiranje ostataka kafe, čiji će rezultat biti pravljenje đubriva za baštenske bilje, dok “suva” frakcija podrazumijeva proces obrade kafe i krajnji rezultati predstavljaju predmeti različite upotrebne vrijednosti, od kojih bi se dobijali nakit, tanjirići, šoljice, ukrasni predmeti i suveniri.

Izvršna direktorica Fondacije “Čini dobro” mr Marija Jovović uručila je treću nagradu, u vrijednosti od 500 eura, studentima Arhitektonskog fakulteta UCG Sari Stijepović i Ognjenu Mandiću za idejni projekat EkoBaust – Reciklaža građevinskog otpada za održivu izgradnju.

Direktorica Jovović uputila je čestitke Centru za razvoj karijere i CŽU i inicijative poput ove ocijenila kao dobar način da se studentima pokaže da neko brine o njima, kako kada je riječ o formalnom, tako i kada je riječ o neformalnom obrazovanju.

Vizija poslovanja trećeplasiranog idejnog projekta fokusirana je na uspostavljanje održivog procesa recikliranja građevinskog otpada, s posebnim akcentom na materijalima poput cigli, opeka, betona i njima srodnih. Prezentirani cilj je smanjenje emisija CO2 i stvaranje kvalitetnih materijala iz recikliranog građevinskog otpada. Kroz ovaj proces se planira stvaranje ekološki prihvatljivih alternativa konvencionalnim građevinskim materijalima, pridonoseći smanjenju negativnih uticaja na sredinu. Ovaj start-ap planira uspostaviti postrojenje koje će efikasno obrađivati i transformisati građevinski otpad, pružajući građevinskoj industriji mogućnost da koristi održive materijale.

Menadžer Centra za razvoj karijere i CŽU UCG Ivica Todorović izrazio je uvjerenje da će implementacija projekata biti uspješna, ističući da su vrata Centra i Univerziteta širom otvorena za nove inicijative. Veliku zahvalnost uputio je partnerima, uz nadu da će zajedničkim naporima nadograđivati projekte ovog ili sličnog tipa.