„Suvi Do“ i „Krivi do“

Opština Berane je zajedno sa Opštinom Andrijevica uspješno realizovala projekat „Turističkim stazama sjevera“, koji je finansirala Kraljevina Norveška preko programa “Norveška za vas – Crna Gora”.

Izdvojena su sredstva za adaptaciju planinarskih domova „Suvi Do“ i „Krivi do“. Potpisan je i memorandum o saradnji između dvije opštine. Zato je ovaj projekat osmišljen kao početak uspješne saradnje u oblasti turizma.
Opština Berane je zajedno sa Opštinom Andrijevica uspješno realizovala projekat „Turističkim stazama sjevera“, koji je finansirala Kraljevina Norveška preko programa “Norveška za vas – Crna Gora”.
Projekat je imao za cilj unapređenje turističke ponude sjevera i trajao je devet mjeseci. Tokom njegove realizacije obezbijeđena su sredstva za adaptaciju planinarskih domova „Krivi do“ – Andrijevica i „Suvo do“ – Berane koji se nalaze na području Nacionalnog parka “Biogradska gora“ i Regionalnog parka prirode „Komovi“.
Rezultate na konferenciji, organizovanoj ovim povodom u Andrijevici, predstavili su rukovodilac projekta u Opštini Berane Maja Pešić i menadžer Opštine Andrijevica Miloš Čukić.
Saopšteno je da su ciljevi projekta u potpunosti ostvareni i da su rezultati vidljivi.
„Ovim projektom je ojačana i međuopštinska saradnja što će rezultirati povećanjem konkurentnosti za sjeverni region Crne Gore u sektoru turizma koji se zasniva na prirodi i kulturnoj baštini. U Crnoj Gori, uprkos atraktivnom pejzažu i prirodnim resursima, turizam je većinom orjentisan na južni, primorski dio. Trenutna ponuda suviše je mala i kao rezultat, u cilju iskorištavanja postojećih sredstava, ponuda se mora poboljšati“, zajednički je ocijenjeno.
Podsjetili su da je osim adaptacije oba planinarska doma, projektom osmišljen zajednički turistički paket kojim će sa obogatiti turistička ponuda ovog kraja, a održani su sastanci timova obije opštine koji su pripremili zaključke vezano za turizam u ciljnim opštinama.
„Potpisan je i memorandum o saradnji. Opština Berane i Andrijevica imaju mnogo sličnosti. Obije se nalaze u dolini rjeke Lim i imaju slična geografska i kulturna dobra i potencijal za razvoj. Zato je ovaj projekat osmišljen kao početak uspješne saradnje u oblasti turizma“, saopšteno je na kraju.