Ustavni sud organizovaće 19. aprila javnu raspravu o inicijativi da se preispita ustavnost izmijenjenog i dopunjenog Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti iz 2015. godine, nakon čega će se sudije na sjednici izjasniti o ovom predmetu, saznaje Pobjeda.

Iz Ustavnog suda Pobjedi je nezvanično rečeno da su na javnu raspravu pozvani predstavnici brojnih ustanova, kao i ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić, profesorica na Pravnom fakultetu Vesna Simović, a tu bi, između ostalog, trebalo da bude i neko iz Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Skupštine Crne Gore.

Početkom prošle godine podnijeta je inicijativa Ustavnom sudu tražeći od njega da preispita ustavnost tada donešenog zakona koji je u dijelu javnosti izazvao oštre reakcije, a kojim je omogućeno majkama troje i više djece da ostvare pravo na dobijanje naknade.

Ustavni sud je tek krajem 2016. donio rješenje o pokretanju postupka i zatražio izjašnjenje Skupštine, nakon čega je iz nevladine organizacije Institut za vladavinu prava saopšteno da je na osnovu tog dokumenta u koji su imali uvid, jasno da je sud, zapravo, već donio konačnu odluku, odnosno da će zakon biti proglašen neustavnim. U rješenju je navedeno da osporene odredbe nijesu u skladu sa određenim odredbama Ustava Crne Gore i Evropske konvencije o zabrani diskriminacije, rodnoj ravnopravnosti, zaštiti porodice i zaštiti majke i djeteta.

Iz suda je do sada u više navrata pojašnjeno da se ova tačka nije uvrstila na dnevni red iz razloga što se čeka stav zakonodavnog organa (Skupštine) u kojem je sporni zakon i usvojen. Iz Skupštine, s druge strane još nije odgovoreno na pitanje da li su se i kako izjasnili na zahtjev suda.