Crna Gora jedna je od zemalja potpisnica nove Malteške ministarske deklaracije, usvojene danas, kojom je utvrđena nova dinamika za rješavanje izazova u oblasti ribarstva u narednih 10 godina, prenosi RTCG.
“Crna Gora već odgovorila na određene zahtjeve te Deklaracije”

Ministarski sastanak na Malti organizovan je u okviru malteškog predsjedavanja Evropskim Savjetom, a našu zemlju je predstavljala Ndirektorka Direktorata za poljoprivredu i ribarstvo Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Danijela Stolica.

“Na skupu su razmotrena postignuća zemalja Mediterana na institucionalnom, naučnom, tehničkom i međuvladinom nivou. Izražena je spremost da se zajedničkim naporima i shodno usvojenoj novoj dinamici aktivnosti, u narednoj deceniji zemlje suoče sa izazovima u oblasti održivog ribarstva. Najznačajniji među izazovima svakako je obnova ključnih ribljih fondova, koji su osnova za održivost i dugoročni opstanak sektora ribarstva, a posebno malog obalnog ribolova”, istakli su iz Ministarstva poljoprivrede.

Stolica je u svom izlaganju podsjetila je da Crna Gora svojim ribolovnim aktivnostima nije doprinijela aktuelnom alarmantnom stanju morskih resursa, te da ne bi trebalo da trpi posljedice ovakvog stanja.
Deklaraciju je ocijenila kao ambicioznu i zahtjevnu, „samim tim što predviđa ostvarivanje mnogih značajnih ciljeva u periodu od 10 godina“.

„Ipak, slažemo se sa činjenicom da su intenzivnije promjene jedini način da se na nivou Mediterana riblji resursi oporave, morska životna sredina vrati u ravnotežu, a održivi ribolov ponovo obezbjeđuje sredstva za normalan život primorskih zajednica i razvoj lokalnih ekonomija“”, naglasila je Stolica.

Ona je kazla da je zadovoljna što je Crna Gora već odgovorila na određene zahtjeve te Deklaracije nedavnom ratifikacijom Sporazuma o mjerama države luke za borbu protiv nezakonitog, neprijavljenog i neregulisanog ribolova i usvajanjem Godišnjeg programa prikupljanja podataka, koji je u potpunosti usklađen sa Zajedničkom ribarstvenom politikom i preporukama Generalne Komisije za ribarstvo Mediterana.

“Evropski komesar za zaštitu životne sredine, pomorstvo i ribarstvo, Karmenu Vela, u završnom govoru zahvalio se svim učesnicima konferencije na podršci i spremnosti da `danas stvaraju istoriju`. Izrazio je uvjerenje da će, potpisivanjem deklaracije od strane svih zemalja na Mediteranu, ideja o održivosti ribarstva na Mediteranu postati realnost, ali i podsjetio da zemlje Mediterana moraju nastaviti da sarađuju i predložio novi sastanak za dvije godine kako bi se utvrdio napredak”, objasnili su iz Ministarstva.