Kao rezultat kontrole Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) pristupiće se izradi štampanog materijala kojim bi se građanima bolje objasnila procedura za obeštećenje u slučaju nestanka struje, saopšteno je Dnevnim novinama u Regulatornoj agenciji za energetiku (RAE).

U RAE su istakli da će štampani materijal biti dostavljen uz neki od narednih računa za utrošenu električnu energiju.

“Za period koji predstoji, očekuje se da će biti period upoznavanja kako kupaca, tako i energetskih kompanija sa procedurom podnošenja prigovora. Informisanje kupaca o njihovim pravima u pogledu kvaliteta isporuke i snabdijevanja električnom energijom i načinu na koji ta prava mogu da ostvare je od suštinskog značaja za poboljšanje kvaliteta usluga koje pružaju energetske kompanije”, rekli su u RAE od koje je skupštinski Odbor za ekonomiju, finansije i budžet nedavno tražio organizovanje kampanje kojom bi se građanima približila procedura za obeštećenje u slučaju nestanka struje.

RAE je sa primjenom finansijskih nadoknada počela 8. avgusta, a iznos odštete kreće se od 20 do 200 eura, zavisno od stepena ugroženosti i naponskog nivoa na kojem se potrošač nalazi.

“Za neispunjavanje minimuma kvaliteta propisanog pravilima predviđena je primjena finansijske kompenzacije u iznosu od 20 eura za kupce koji su priključeni na distributivni sistem pretežno domaćinstva, odnosno 200 eura za kupce koji su priključeni na prenosni sistem”, navodi se na sajtu RAE.

Kupac stiče pravo na finansijsku nadoknadu u iznosu od 20 eura, kako su ranije Dnevnim novinama rekli u RAE, ukoliko prekid u napajanju nije uklonjen u roku od 24 sata, a uslov za sticanje prava na finansijske kompenzacije je zaključivanje ugovora sa EPCG, kojem prethodi sklapanje ugovora o priključenju sa CeDISom ili CGES-om. Predmeti prigovora, koje kupac električne energije najprije podnosi na nekom od šaltera EPCG, navedeni su na sajtu RAE.

“Ukoliko nije zadovoljan ishodom tretiranja prigovora od snabdjevača, kupac može podnijeti žalbu Agenciji i to u roku od 15 dana od prijema rješenja po prigovoru. Stoga je poželjno da kako snabdjevač, tako i Agencija informišu kupce o načinu ostvarivanja njihovih prava po osnovu kvaliteta isporuke i snabdijevanja električnom energijom. Agencija ostaje na raspolaganju kupcima i elektroenergetskim subjektima za pitanja vezana za primjenu Pravila o minimumu kvaliteta isporuke i snabdijevanja električnom energijom”, zaključili su u RAE.

loading…