mladiBeranaVeći PDV podići će cijene za 0,9 odsto

Restriktivna kalkulacija Ministarstva finansija pokazuje da će povećanje stope PDV-a sa 19 na 21 odsto od 1. januara cijene povećati 0,9 odsto. Svjetska banka ima optimističkiju prognozu koja podrazumijeva jednokratni prosječni rast od pola procenta, kazao je ministar finansija Darko Radunović.

On je u intervjuu Pobjedi naglasio da je zabluda da se povećanje stope PDV-a linearno projektuje na rast cijena.

“Do jednokratnog rasta cijena će doći, ali će to biti znatno manje od dva odsto, koliko je povećan PDV. Ne treba zaboraviti da se od 1. januara povećava samo viša stopa ovog poreza. Nepromijenjena ostaje niža od sedam odsto koja se primjenjuje kod osnovnih namirnica sa dominantnim uticajem na cijenu potrošačke korpe”, kazao je Radunović.

On je, između ostalog istakao da su “vođeni socijalnom odgovornošću, zadržali princip niže i više stope PDV-a”.

“Iako se u svijetu, zbog administrativne kompleksnosti, prelazi na jedinstvenu stopu PDV-a za svu robu i usluge”, kazao je ministar.