vlada

Vlada Crne Gore je u petak bez održavanja sjednice, a na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova Vlade, donijela Odluku o dopunama Odluke o mreži zdravstvenih ustanova.

“Odlukom su mreži zdravstvenih ustanova dodate Poliklinika MojLab iz Podgorice, Hipokrat kao davalac usluga primarne zdravstvene zaštite za djelatnost mikrobiološke dijagnostike za usluge ispitivanja prisustva novog koronavirusa (SARS-CoV-2) real-time PCR tehnikom, Dnevna bolnica Dr Zejnilović iz Bara kao davalac usluga laboratorijske dijagnostike za usluge ispitivanja prisustva novog koronavirusa (SARS-CoV-2) real-time PCR tehnikom iz djelatnosti mikrobiološke dijagnostike, na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
Uvođenjem ovih zdravstvenih ustanova će se smanjiti opterećenje laboratorije Instituta za javno zdravlje Crne Gore, a time i vrijeme čekanja rezultata testova i smanjiti troškovi koji su do sada nastajali slanjem uzoraka na testiranje u laboratoriju u Njemačkoj. Poliklinika Hipokrat je dodata mreži zdravstvenih ustanova kao davalac usluga radiološke dijagnostike za usluge magnetne rezonance na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite”, saopšteno je iz Vlade.
Kažu da je donijeta Uredba dopuni Uredbe o obimu prava i standardima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite kojom je ispitivanje prisustva novog korona virusa (SARS-CoV-2) real-time PCR tehnikom uvršteno u prava koja osiguranici Fonda za zdravstveno osiguranje ostvaruju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.
“Vlada je donijela Uredbu o dopuni Uredbe o obimu prava i standardima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite kojom je u usluge koje osiguranici ostvaruju na teret Fonda za zdravstveno osiguranje dodata i usluga ispitivanja prisustva novog korona virusa (SARS-CoV-2) real-time RT-PCR tehnikom. U aktuelnoj epidemiološkoj situaciji u Crnoj Gori pravovremena dijagnostika oboljelih od COVID-19 predstavlja ključni faktor u blagovremenom otkrivanju kontakata i sprečavanju lokalne transmisije.
Prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, PCR dijagnostika i pored ostalih dijagnostičkih procedura, ostaje „zlatni standard“ za detektovanje prisustva koronavirusa”, kazali su iz Vlade.
Izvor: Vijesti