Vlada Crne Gore je na danas održanoj sjednici kojom je predsjedavao potpredsjednik Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove Aleksa Bečić, razmotrila više kadrovskih pitanja.

U tom kontekstu, Vlada je:

Donijela Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za razvojne politike u turizmu u ranijem Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma dr Aleksandre Gardašević Slavuljica.

Donijela Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za investicije i razvoj konkurentnosti u turizmu u ranijem Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma dr Olivere Popović.

Donijela Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za upravni postupak u turizmu i izradu propisa iz oblasti turizma i ugostiteljstva u ranijem Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma Vladimira Vukajlovića.

Donijela Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za zaštitu prirode u ranijem Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Tamare Brajović.

Donijela Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za ekologiju i klimatske promjene u ranijem Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Kemala Grbovića.

Donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. generalnog direktora Direktorata za EU integraciju i međunarodnu saradnju u ranijem Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Vladimira Dragovića.

Donijela Rješenje o imenovanju mr Novice Obradovića za državnog sekretara u Ministarstvu unutrašnjih poslova
donijela Rješenje o imenovanju Nacionalne investicione komisije u sastavu: mr Milojko Spajić, predsjednik i članovi Saša Mujović, Filip Radulović, Vladimir Martinović, Janko Odović, prof. dr Anđela Jakšić-Stojanović, Nik Gjeloshaj, Novica Vuković i mr Bojan Božović
donijela Rješenje o razrješenju člana Skupštine „Kontrola letenja Srbije i Crne Gore” d.o.o. Žarka Koprivice.

Donijela Rješenje o imenovanju Dejana Pižurice za člana Skupštine „Kontrola letenja Srbije i Crne Gore” d.o.o.

Donijela Rješenje o prestanku mandata sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova Mirka Kovačevića.

Donijela Rješenje o određivanju Dragane Đurišić za vršiteljku dužnosti sekretarke Ministarstva unutrašnjih poslova.

Donijela Rješenje o razrješenju članova Savjeta za visoko obrazovanje u sastavu: prof. dr Milan Lakićević, prof. dr Milica Vukotić, Mubera Kurpejović, Vlastimir Golubović i Alan Muratović.

Donijela Rješenje o imenovanju Savjeta za visoko obrazovanje u sastavu: prof. dr Srđan Stanković, predsjednik i članovi prof. dr Nataša Raičević, prof. dr Tatjana Novović, prof. dr Ilija Vujačić, mr Dragica Anđelić, Dragan Kujović i Dušan Stamatović.

Predložila Skupštini akcionara Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević” a.d. Igalo da za člana Odbora direktora ovog Društva izabere Pavla Obradovića
odredila Kostu Leovca za punomoćnika-predstavnika Vlade Crne Gore na XI vanrednoj Skupštini akcionara Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević” a.d. Igalo.

Donijela Rješenje o imenovanju Marije Maraš za generalnu sekretarku Ministarstva vanjskih poslova.

Donijela Rješenje o imenovanju Savjeta za prava djeteta na čelu sa Dragoslavom Šćekićem, potpredsjednikom Vlade za demografiju i mlade i ministrom sporta i mladih.