vlada
 

“Vijestima” je zvanično potvrđeno da će pitanja koja se odnose na rad u vanrednim okolnostima koja ne budu mogla biti riješena kroz novi OKU biti regulisana izmjenama Zakona o radu, ili posebnim zakonom.


Unija poslodavaca (UPCG) je krajem jula podnijela inicijativu Ministarstvu rada da se radno zakonodavstvo hitno prilagodi novonastalim okolnostima koje je izazvala pandemija koronavirusa.
Ministarstvo rada i socijalnog staranja, zajedno sa socijalnim partnerima, priprema novi Opšti kolektivni ugovor (OKU) kojim će biti regulisan rad u vanrednim okolnostima, s posebnim naglaskom na koronavirus.
“Vijestima” je zvanično potvrđeno da će pitanja koja se odnose na rad u vanrednim okolnostima koja ne budu mogla biti riješena kroz novi OKU biti regulisana izmjenama Zakona o radu, ili posebnim zakonom. Unija poslodavaca (UPCG) je krajem jula podnijela inicijativu Ministarstvu rada da se radno zakonodavstvo hitno prilagodi novonastalim okolnostima koje je izazvala pandemija koronavirusa.
“Ministarstvo rada i socijalnog staranja sa socijalnim partnerima, UPCG, Savezom sindikata Crne Gore i Unijom slobodnih sindikata Crne Gore, kao reprezentativnim predstavnicima poslodavaca i zaposlenih, radi na donošenju novog OKU. Zakonom o radu, koji je stupio na snagu 7. januara 2020. godine, predviđeno je donošenje OKU u roku od jedne godine od dana njegovog donošenja. Pored mnogih pitanja o kojima Vlada i socijalni partneri usaglašavaju svoje stavove, Vlada je inicirala da sva pitanja koja se tiču vanrednih okolnosti i događaja, s posebnim naglaskom na korona virus, budu predmet novog OKU u granicama pravno mogućeg”, kazali su u Ministarstvu rada.
Iz tog resora su pojasnili da je zbog ograničenosti pravnog osnova datog kroz Zakon o radu, izvjesno da sva ta pitanja, o kojima se bude raspravljalo, ne mogu biti regulisana kroz OKU.
“U tom slučaju, Vlada će pažljivo razmotriti inicijativu UPCG i u saradnji s reprezentativnim predstavnicima zaposlenih, one odredbe koje ne mogu biti predmet OKU, a koje se odnose na vanredne okolnosti i događaje, regulišu izmjenama Zakona o radu ili posebnim zakonom.”

Odgovor na Kovid

UPCG je u inicijativi predložila izmjene Zakona o radu ili donošenje novog lex specialisa, s ciljem da se održi privreda u procesu prilagođavanja novim uslovima rada koju je izazvala pandemija koronavirusa.
“Zabrinjavajući obim krize rezultirao je poremećajima na tržištu rada i brojnim problemima poslodavaca koji su zarobljeni u svakodnevnoj borbi da očuvaju radna mjesta i održivost sopstvenih kompanija, a istovremeno i posluju u skladu sa zakonom, kao i naredbama i propisanim mjerama Nacionalnog koordinacionog tijela. Stoga je UPCG 3. jula uputila Ministarstvu rada i socijalnog staranja zvaničan dopis, uz inicijativu da, u skladu sa svojim nadležnostima, sagleda mogućnosti unapređenja radnog zakonodavstva i prilagođavanja istog novonastaloj situaciji. Ovo posebno jer se pokazalo da su postojeći radno-pravni instituti nedovoljno efikasni za vanredne okolnosti u kojima privrednici sada posluju i kao takvi zatijevaju hitno prilagođavanje koje je moguće upravo kroz izmjene zakona o radu ili donošenje leks specijalisa”, kazali su u UPCG.
Podsjećaju da je postojala volja socijalnih partnera da se problem s tim zakonskim rješenjima riješi kroz Opšti ugovor o radu, ali da je ograničenje Zakon o radu koji je veći pravni akt.
“Iako su dosadašnje ekonomske mjere podrške u određenoj mjeri relaksirale privrednike, neizvjesnost i nepredvidivost daljeg razvoja situacije zahtijevaju da se oko esencijalno važnih pitanja obezbijedi hitnost postupanja,efektivan socijalni dijalog i opšti društveni konsenzus. Ponovno proglašenje epidemije, praćeno zabrinjavajućim podacima o naglom padu obima posla i prihoda i gubicima koji prijete zatvaranjem velikog broja preduzeća i otpuštanjem zaposlenih, traže da se regulatorni okvir u oblasti radno-pravnih propisa što prije stavi na dnevni red, unaprijedi i normativno uredi u dijelu koji reguliše poslovanje za vrijeme vanrednih okolnosti. Neophodno je da sve mjere koje je Vlada donijela kroz pakete pomoći prati prihvatljiv i vremenu prilagođen zakon o radu”.
Izvor: vijesti