Uplata depozita na račun igrača igara na sreću putem e-bankinga ili trafika ne predstavlja učestvovanje u igrama na sreću, sve uplate su fiskalizovane kroz sistem Poreske uprave i na iznos provizije se naplaćuje PDV, 96 odsto uplata je niže od 50 eura, tako da ne postoji mogućnost malverzacija a ponajmanje pranja novca, kazali su iz kompanije “Tobacco S press”, najvećeg crnogorskog lanca trafika, povodom izmjena Zakona o igrama na sreću.

Ove izmjene zakona stupile su na snagu od 1. januara, a novi član 68f podrazumijeva zabranu dopuna depozita igrača na sreću preko sistema e-bankinga i uplatnih mjesta na trafikama, odnosno uplate su moguće samo preko platnih kartica i direktno u kladionicama.

Obrazloženje predstavnika Ministarstva finansija na sjednicama skupštinskih odbora je bilo da kod ovih uplata postoji rizik od pranja novca. Oni su kazali da su kod ranijeg slanja nacrta Zakona o igrama na sreću dobili preporuke iz Savjeta Evrope da moraju da smanje keš uplate na račune igrača koje nisu povezane sa priređivačima i da su tu preporuku morali uvažiti.

O ovim izmjenama nije bilo javne rasprave, a tema pred poslanicima bili su svega nekoliko sati na sjednici Odbora za ekonomiju. Priređivači su od Nove godine protiv člana 68f pokrenuli peticiju koju je potpisalo preko 20 hiljada građana. Istim izmjenama zakona predviđeno je značajno povećanje koncesija za kazina i on-line igre na sreću, ali se priređivači nisu bunili protiv tih novih obaveza.

Iz “Tobacco S press” navode da im je ovo bio jedan od najznačajnijih prihoda i da je moguće da budu prisiljeni da smanje broj trafika i otpuste dio od 770 zaposlenih koliko ih imaju.

“Naglasili bi da uplata depozita putem e-bankinga ili bilo kog maloprodajnog objekta koji nije objekat priređivača igara na sreću, ne predstavlja organizaciju niti učestvovanje u igrama na sreću, te samim tim ni Zakon o igrama na sreću ne bi trebalo da reguliše ovu oblast. Zakon o igrama na sreću se bavi samom organizacijom i pravilima koji regulišu igre na sreću i rad priređivača igara na sreću, a u maloprodajnim objektima ne postoji mogućnost uplate tiketa za klađenje niti bilo koje druge vrste igre na sreću. Bilo kakva mogućnost ‘pranja novca’ preko uplate depozita na maloprodajnim objektima, kako citirate navode Vlade, prosto je nemoguća imajući u vidu da se sve radi transparentno preko sistema za uplatu u kom postoji detaljna evidencija o svakoj pojedinačnoj transakciji”, naveli su iz ove kompanije na pitanje “Vijesti” kako komentarišete navode da je kod ovakvih uplata postojao rizik od pranja novca.

Kako su naveli, uplata depozita za klađenje je tehnički slična kao uplata dopuna za mobilne telefone, a igrač je nakon uplate dobijao dva dokumenta potvrdu o prijemu uplate iz sistema za uplate i fiskalni račun.

“Sa svakim priređivačem igara na sreću, potpisan je pojedinačni ugovor o posredovanju i novac primljen na ime depozita se prvenstveno svakog dana uplaćuje na račune u bankama u Crnoj Gori kao redovan pazar maloprodajnog objekta, s obzirom na to da je izdat fiskalni račun za transakciju. Novac se nakon toga prenosi priređivačima na njihove bankovne račune u Crnoj Gori. Sve transfere novca prema priređivačima prati i konsolidovani izvještaj o svakoj pojedinačnoj transakciji depozita (jedinstveni šesto-znakovni kod transakcije, broj naloga igrača, naziv priređivača igara na sreću, mjesto uplate, datum i vrijeme uplate) koja je izvršena od strane igrača”, kazali su iz “Tobacco S press”.

Oni navode da sa priređivačima imaju ugovor u kome je dogovorena njihova provizija na koju se obračunava puna vrijednost PDV-a u iznosu od 21 odsto, koji se nije mogao koristiti kao ulazni PDV pa je cijeli iznos uplaćivan u budžet.

Iz Udruženja priređivača Montenegro bet su tokom rasprave na Odboru za ekonomiju istakli da ovakva ograničenja ne postoje ni u jednoj zemlji EU, da nisu dio mjera za sprečavanje pranja novca MONEYVAL-a, da će dovesti do povećanja uplata u kešu kod priređivača, kao i da će uticati na povećanje broja kladionica kako bi mogli primiti sve uplate.

Iz “Tobacco S pressa” navode da je sistem onemogućavao uplate preko 500 eura po igraču dnevno.

“Imajući u vidu da je struktura iznosa uplate depozita takva da uplate do 10 eura iznose preko 72% svih uplata, uplate između 10 i 50 eura iznose 24%, ovdje ne postoji mogućnost bilo kakve malverzacije, a ponajmanje bilo kakva mogućnost “pranja novca”. Štaviše, uplate preko maloprodajnih objekata predstavljaju trenutno najtransparentniji i vrlo lako provjerljiv način uplate depozita i preko fiskalnog sistema Poreske uprave”, naveli su iz ove kompanije.

Izvor: Vijesti