Mladi Berana

Preduzeće Vodovod i kanalizacija Berane saopštilo je da je voda u našem gradu ispravna za piće.

“Nakon obavljenih mjerenja stručnih službi ovog preduzeća, utvrđeno je da je mutnoća u propisima predviđenim granicama”, i da voda može da se koristi za piće.

Kontrola kvaliteta vode za piće sastoji se iz dvije relativno nezavisne cjeline: stalna kontrola kvaliteta vode, koja se obavlja u laboratoriji društva – interna kontrola vodovoda, javnu zdravstvenu kontrolu vode za piće koju obavljaju ovlašćene institucije.