Uspostavljanje profesionalanog, umreženog i stabilnog javnog sektora u kulturi, unapređenje zakonsko-regulatornog okvira u toj oblasti, usvajanje seta medijskih zakona, kao i jačanje medijskih sloboda ključni su ciljevi Ministarstva kulture i medija.
To je poruka ministarke kulture i medija Tamare Vujović, nakon što je preuzela dužnost od dosadašnje ministarke Maše Vlaović.
Vujović je prilikom primopredaje dužnosti, istakla da su uspostavljanje profesionalanog, umreženog i stabilnog javnog sektora u kulturi, osnaživanje vaninstitucionalnog sektora kulture, sa jasnim, podržavajućim i sveobuhvatnim konkursnim linijama, jačanje međunarodne saradnje i razvoj publike, samo neki od zadataka pred novom administracijom.
“Nacionalni program razvoja kulture Crne Gore za period od 2023. do 2027. koji je dosadašnja administacija donijela, poslužice nam kao dobra mapa puta za definisanje sljedećih koraka. Predstoji nam unapređenje zakonsko-regulatornog okvira u kulturi koji ćemo sprovesti u širokom konsultativnom procesu, kroz analizu primjene i dalje usaglašavanje s najboljim međunarodnim i evropskim praksama, u prvom redu Zakona o kulturi”, rekla je Vujović prilikom sastanka sa Vlaović.
Naglasila je da je proces donošenja Medijske strategije i seta medijskih zakona pohvaljen u Rezoluciji o Crnoj Gori Evropskog parlamenta kao inkluzivan i dobar.
“Založiću se da se prijedlozi medijskih zakona što prije nađu u Skupštini. Nema demokratije bez jakog medijskog sektora i medijskog pluralizma”, jasna je Vujović.
Pored stvaranja dobrih osnova za razvoj sektora koji propisuju tekstovi zakona na kojima je radna grupa radila, vjeruje da veliku sjenku nad medijskim slobodama u Crnoj Gori baca veliki broj nerazriješenih slučajeva napada na novinare/ke i na imovinu medija.
Vlaović je poručila je da su napravljeni važni i pozitivni iskoraci u oblasti kulture i medija, a od nove administracije očekuje kontinuitet započetog.
“Nadam se da ćete inicirati nove, zadržati i osnažiti započete procese, a sve u cilju nacionalnog interesa, koji će, vjerujem, i vama, baš kao i nama, biti zvijezda vodilja. Očekujem zalaganje nove administracije da projekat Muzeja savremene umjetnosti, koji je rezultat našeg posvećenog i predanog rada, što prije postane prepoznatljivo obilježje kuturne scene, Podgorice i države- poručila je Vlaović.
Podsjetila je da je Ministarstvo na čijem je bila čelu utvrdilo predloge Zakona o medijima, javnom medijskom servisu RTCG i audiovizuelnim medijskim uslugama, koji donose više od 20 suštinskih novina.
“Na novoj Vladi je da završi proces koji je u finalnoj fazi, kako bi se ovi prijedlozi što prije našli na dnevnom redu Skupštine i uz podršku partijske većine bili usvojeni”, kazala je Vlaović.
Nada se da će Crna Gora nastaviti da napreduje na ljestvici slobode medija kao za vrijeme prošle administracije kada je prema Indeksu slobode medija Reportera bez granica sa 63. došla na 39. mjesto na listi od 180 zemalja.
“Slobodni medji, odnosno sloboda govora i izražavanja, osnova su svake zdrave demokratije” poruka je Vlaović.
Izvor: Dan