Ministarstvo ekonomije u ovoj godini će izdvojiti 8,75 miliona eura za realizaciju 27 aktivnosti na polju promovisanja preduzetništva, u kojem učestvuju 12 institucija javnog i privatnog sektora, uz podršku donatorskoh programa, saopšteno je iz ovog sektora.

Akcionim planom Strategije za cjeloživotno preduzetničko učenje 2015-2019, za 2017., koji Vlada nedavno usvojila, predviđeno je sprovođenje aktivnosti koje će dominantno finansirati javni sektor uključujući i Zavod za zapošljavanje Crne Gore sa 8,6 miliona eura, privatni sektor sa 38.900 eura, dok će međunarodne organizacije i donatori obezbijediti 105.640 eura.

”Akcioni plan za 2017. dio je okvirnog petogodišnjeg Akcionog plana Strategije za cjeloživotno preduzetničko učenje 2015-2019 i njime su definisani sljedeći opšti ciljevi.

Ciljevi su i da su vaspitno-obrazovne ustanove sposobne da efikasno sprovode preduzetničko učenje na svim nivoima obrazovanja, kao i veća relevantnost obrazovanja kroz efikasnije povezivanje vaspitno-obrazovnih ustanova, privrede i društva.

„Cilj je i podizanje svijesti i šire učešće društvene zajednice u preduzetničkim aktivnostima“, kazali su predstavnici Ministarstva.
Oni su dodali da okvir programskih politika za cjeloživotno preduzetničko učenje doprinosi efikasnom preduzetničkom ekosistemu koji povećava konkurentnost Crne Gore.

„Unaprijeđeni model rada tog tijela podrazumjeva širok dijapazon nadležnosti i uloga članova partnerstva koje se ne svode samo na izvještavanje Vladi o realizovanim aktivnostima Strategije za cjeloživotno preduzetničko učenje i izradu godišnjih Akcionih planova, već i na promociju preduzetničkog učenja na svim nivoima obrazovanja, a sve sa ciljem da to tijelo postane glavni promoter preduzetničkog učenja u Crnoj Gori“, zaključuje se u saopštenju.