Ministarstvo prosvjete obezbijediće ove školske godine 80 stipendija svršenim osnovcima koji se odluče za određena deficitarna zanimanja, a institucije i privreda će sarađivati na polju praktičnog obrazovanja, saopšteno je nakon potpisivanja Protokola o saradnji Ministarstva i Privredne komore Crne Gore.

Protokol su potpisali predsjednik Komore Velimir Mijušković i ministar prosvjete Damir Šehović.
U Protokolu se navodi da će potpisnici zajedno raditi na stvaranju uslova za kvalitetno praktično obrazovanje koje će se u što većem obimu realizovati kod poslodavca, na radnom mjestu.

„Učenici će tako razvijati vještine i kompetencije relevantne za tržište rada, što će doprinijeti izgradnji kvalitetnijeg i efikasnijeg srednjeg stručnog obrazovanja“, saopšteno je iz Ministarstva.

Šehović je kazao da je Ministarstvo otvaranjem javne rasprave o izmjenama osam zakona iz oblasti obrazovanja počelo sveobuhvatnu reformu obrazovnog sistema, sa ciljem da se stvori efikasniji, kvalitetniji i dostupniji sistem školovanja.

“Važan segment te reforme odnosi se na stručno obrazovanje, zato što cijenimo da obrazovni sistem mora više da bude u funkciji ekonomskog i opštedruštvenog razvoja naše države“, kazao je Šehović.

Takav i sistem je, kako je naveo, nemoguć bez kvalitetnog stručnog obrazovanja.
„Upravo zato nas narednih dana očekuje konkurs za stipendiranje 80 deficitarnih kvalifikacija, gdje na simboličan način pokušavamo da promovišemo važnost stručnog obrazovanja”, rekao je Šehović.
Prema njegovim riječima, obrazovnog sistema koji će biti više u funkciji ekonomskog i društvenog razvoja ne može biti ni bez kvalitetnije saradnje poslodavaca i obrazovanja, promocije stručne edukacije, podsticaja poslodavaca da učestvuju u njoj, kao i praćenja učenika i njihove dalje karijere.
Šehović je, odgovarajući na pitanje novinara, kazao da će se nakon dužeg vremena izvršiti reforma nastavnog plana za osnovne škole, na način što će se rasteretiti manje potrebnog sadržaja, kao i da će se stvoriti pretpostavke da se kroz Fond za kvalitet i talente promovišu najbolji osnovci.
“Kada dođe vrijeme za odabir gdje će oni nastaviti školovanje, siguran da im u tome može pomoći kampanja koju smo započeli za promociju stručnog obrazovanja”, rekao je Šehović.
Mijušković je kazao da je sastanak sa Šehovićem organizovan u susret izmjenama i dopunama sistemskih zakona koji se tiču opšteg i stručnog obrazovanja, i da je na toj osnovi potpisan Sporazum koji precizno definiše zajedničke aktivnosti vezane taj proces.
“Obrazovanje bez uključivanja privrede u taj sistem, u smislu iskazivanja potreba za kadrovima, vodi neusklađenosti kadrova sa potrebama tržišta”, rekao je Mijušković.
On je istakao i da je potrebna istrajnost, zalaganje, zajednička aktivnost potpisnika i obrazovnih institucija kako bi se mladima predočila šansa za zapošljavanje nakon završetka školovanja, kao i da je potrebno podstaći poslodavce na dodatno uključivanje u taj segment obrazovanja.
“Moramo razmisliti o tome da Vlada pruži određene podsticaje kompanijma koje doprinose školovanju kadrova za njihove potrebe i zapošljavaju ih”, smatra Mijušković.