Za obuku “Znanje i vještine za posao” koji organizuje Centar za građansko obrazovanje (CGO) prijavilo se 364 diplomiranih nezaposlenih visokoškolaca.

Obuke će početi nakon što se završi proces selekcije kadrova. One će se realizovati u Podgorici i Bijelom Polju, tokom mjeseca aprila. Kako je najavljeno, početak radne prakse je planiran od maja.

Ukupno 60 nezaposlenih diplomiranih visokoškolaca iz cijele Crne Gore imaće priliku da kroz saradnju različitih sektora obave praksu u državnoj administraciji, nevladinom sektoru, medijima ili u privatnom sektoru.

Od ukupnog broja prijavljenih samo 16,5 odsto imaće priliku da bude dio ovog kompetitivnog programa. Kako kaže Petar Đukanović, koordinator programa u CGO-u, mladi nezaposleni visokoškolci, prema zaključenim podacima CGO-a, i dalje najradije sebe vide u državnoj administraciji – čak 70,36 odsto ukupno prijavljenih.

“Za NVO sektor je zainteresovano 14,96 odsto, za privatni sektor 8,59 odsto, a samo 6,09 odsto je onih koji svoju karijeru žele da grade u medijima”, navodi on.