Fond za inovacije

U petak u prostorijama Ministarstva ekonomskog razvoja, održana je konstitutivna sjednica Odbora direktora Fonda za inovacije Crne Gore. Opšti cilj Fonda za inovacije će, kako se precizira, biti podsticanje ekonomskog rasta i konkurentnosti Crne Gore podizanjem inovativnosti crnogorske privrede.

Na sjednici se konstatovalo da je Fond za inovacije osnovala država kao “krovna institucija za implementaciju mjera i programa inovacione politike namijenjene malom i srednjem preduzetništvu”, i da Fond “ima ključnu ulogu u transferu tehnologija s javnih naučno-istraživačkih institucija na preduzeća”.
Vlada je 9. septembra za članove Odbora direktora Fonda za inovacije imenovala Vasilija Čarapića, Milicu Marković, Ivanu Pejović, Snežanu Šćepanović i Igora Đurovića.
U saopštenju se navodi da je za predsjednika Odbora direktora izabran Vasilije Čarapić, a da je kao vršilac dužnosti izvršnog direktora imenovana Bojana Femić-Radosavović.
Milatović je rekao da očekuje da će Fond za inovacije “značajno uticati na povećanje konkurentnosti crnogorske privrede i ekonomski rast”.
“Drago mi je što je uspostavljen sistem za sprovođenje inovacione politike koji čine Fond za inovacije, Naučno-tehnološki park, Savjet za inovacije i pametnu specijalizaciju i Kancelarija za transfer tehnologija koju planiramo da otvorimo, kroz koji će biti obezbjeđivana i realizovana sredstava za podsticanje inovacione djelatnosti”, naveo je Milatović.
Prvi pozivi za dodjelu sredstava od Fonda mogu se očekivati u prvoj polovini naredne godine, do kada će biti završen kadrovski, dokumentacioni i programski okvir za funkcionisanje Fonda.
Svečanom dijelu sjednice prisustvovali su ministar ekonomskog razvoja, Jakov Milatović i državna sekretarka Milena Lipovina-Božović.
Izvor: MINA-BUSINESS