Prijevremene penzije u Crnoj Gori prima 6.945 korisnika za koje se mjesečno izdvaja 1.007.479 eura, odnosno 12.089.745 eura na godišnjem nivou – podaci su koje je Pobjeda dobila od Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Od toga je zaključno sa martom, kako su naveli, 5.096 korisnika prijevremenih starosnih penzionera, a 1.849 onih kojima je prestao radni odnos zbog uvođenja stečaja nakon navršenih 30 godina za muškarce, odnosno 25 godina za žene. Značajno je i to da se korisnicima penzija iz firmi u stečaju nijesu umanjivale, dok se korisnicima starosnih penzija umanjuje za oko 15 odsto jer za 40-ak mjeseci ranije ostvaruje penziju – objasnio je Pobjedi advokat Stojan Jocović.

Za isplatu penzija ovih lica Fond PIO mjesečno izdvaja 1.007.479 eura, odnosno 12.089.745 eura na godišnjem nivou, što su svakako značajna finansijska sredstva. Korisnicima koji su penziju ostvarili po članu 197l. Zakona o PIO (ako su ostali bez posla zbog stečaja u firmi u kojoj je država imala vlasnički udio) penzija je utvrđena prema ostvarenom stažu i zaradama i ista se nije umanjivala, a korisnicima prijevremene starosne penzije (koju mogu da ostvare osiguranici koji imaju najmanje 15 godina staža osiguranja i navršenih 62 godine života – zasad samo muškarci jer žene po osnovu godina života stiču uslov sa manje od 62 godine), penzija obračunata po osnovu ostvarenog staža i zarada umanjuje se za 0,35 odsto za svaki mjesec ranijeg odlaska u penziju koji nedostaje do godina propisanih za sticanje uslova za starosnu penziju u godini u kojoj se ostvaruje pravo (npr. u 2017. godini muškarac koji sa navršenih 62 godine života ostvaruje prijevremenu penziju ista se umanjuje za oko 15 odsto jer za 40-ak mjeseci ranije ostvaruje penziju) – objasnio je Jocović.

Kako su objasnili iz Fonda PIO, pravo na starosnu penziju korisnicima koji su zbog stečaja u firmi ostali bez posla u skladu sa ovim članom moglo se ostvariti do 1. jula 2015. godine.Iz Ministarstva rada i socijalnog staranja kazali su da Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (Službeni list CG, broj 78/10), koji je stupio na snagu 6. januara 2011. godine, propisano je da osiguranik stiče pravo na prijevremenu starosnu penziju kad navrši 62 godine starosti i najmanje 15 godina penzijskog staža.

Od početka važenja citirane odredbe zakona 5.096 osiguranika je ostvarilo pravo na prijevremenu starosnu penziju (isplata za mart 2017. godine).

Sva lica koja su ostvarila pravo na prijevremenu starosnu penziju su muškarci, jer je za osiguranika ženu, zbog propisanog prelaznog perioda podizanja starosne granice za sticanje prava na starosnu penziju koji je u toku, još uvijek niža starosna granica za sticanje prava na starosnu penziju (u ovoj kalendarskoj godini osiguranik žena stiče pravo na starosnu penziju ako ima navršenih 61 godinu života i 15 godina penzijskog staža) od propisane starosne granice za sticanje prava na prijevremenu starosu penziju – kazali su iz Ministarstva rada i socijalnog staranja.