Projekat pod nazivom” Dalji razvoj lokalnih inicijativa za zapošljavanje u Crnoj Gori” vrijedan oko 373 hiljade eura, trebalo bi da podrži izradu lokalnih strategija i akcionih planova u cilju većeg zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa.

Ministar rada i socijalnog staranja, Kemal Purišić, kazao je da se projekat realizuje u okviru Programa Crna Gora – Evropska unija (EU) za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, koji se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).

On je na konferenciji za novinare povodom početka projekta rekao da je Ministarstvo odlučilo da podstakne intervencije na tržištu rada koje bi omogućile dobijanje kvalitetnih inputa sa lokalnog nivoa i da je navedeni projekat jedna od njih.

“Nacionalne politike i mjere koje se sprovode u cilju smanjenja nezaposlenosti i neaktivnosti moraju uzimati u obzir lokalne potrebe i prepoznati specifičnosti mikro lokacija u kojima se realizuju”, smatra Purišić.

Prema njegovim riječima, namjera Ministarstva je da projektom podrži izradu lokalnih strategija i akcionih planova za zapošljavanje i razvoj ljudskih resursa.

“Time ćemo direktno prepoznati lokalne potrebe i izazove, analizirati situaciju i kretanja na tržištu rada, dostupnu institucionalnu podršku i relevantne partnere, kako bi na kraju dobili konkretne prioritete i mjere usmjerene na lokalne zajednice”, poručio je Purišić.

On smatra da će projekat biti uspješan ukoliko pruži rezultate koji će biti osnova za povećanje zapošljavanja u lokalnim zajednicama, unapređenje lokalnog tržišta rada i povećanje kapaciteta za povlačenje sredstava iz evropskih fondova.

Šef Delegacije EU u Crnoj Gori, Aivo Orav, kazao je da se fokus mora staviti na dva goruća pitanja – nejednakost i nezaposlenost, posebno za mlade i ostale ugrožene grupe.

“Zapazili smo da je u Crnoj Gori potrebno uraditi više da bi se obratila pažnja na veliku proporciju neaktivne populacije, posebno kada su u pitanju mladi, žene i manjine. Želimo da se targetiraju mladi koji su nezapsoleni, žene, duže nezaposleni i oni koji su u najvećem riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti na sjeveru zemlje”, saopštio je Orav.

Projektom Dalji razvoj lokalnih inicijativa za zapošljavanje u Crnoj Gori se, kako je objasnio, želi izgraditi lokalno partnerstvo kako bi se stvorilo više prilika za zapošljavanje.

“Crna Gora mora da poboljša koordinaciju između zapošljavanja i socijalnih servisa. Paralelno, trebalo bi uložiti napore u cilju smanjivanja neformalne ekonomije i poboljšanja regulative na tržištu rada i u sistemu oporezivanja”, dodao je Orav.

Generalna direktorica Direktorata za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova, Ljiljana Simović, kazala je da projekat treba da podstakne razvoj lokalnih inicijativa za zapošljavanje u cilju poboljšanja tržišta rada i povećanja zaposlenosti.

“Ovdje međutim nije kraj. Naredne godine ćemo objaviti poziv o dodjeli 2,7 miliona eura. U pitanju su bespovratna sredstva i tada bi trebalo da animiramo poslodavce koji bi omogućili da se kroz finansijski podsticaj podrži zapošljavanje na sjeveru Crne Gore”, zaključila je Simović.

Jelena Kalisi sa ovog danasnjeg dogadjaja dje smo bili, pa evo i za portale verzija