Državne institucije, lokalne samouprave i civilni sektor demonstrirali su danas široki konsenzus po pitanju spremnosti da zajedničkim aktivnostima doprinesu sprovođenju odluke Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja o moratorijumu na eksploataciju šljunka i pijeska iz riječnih korita, prenosi portal Opština Berane.

Odluku o zabrani dalje eksploatacije riječnih nanosa iz crnogorskih vodotoka Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja donijelo je početkom aprila, s tim da se nove procedure za dodjelu koncesija pokrenu tek kada se stvore sve neophodne pretpostavke za uvođenje reda u ovoj oblasti. Potpredsjednik Vlade Milutin Simović je kazao da je trenutno stanje nezadovoljavajuće, da su svi regulacioni planovi za vodotoke istekli, zbog čega je i predloženo donošenje moratorijuma.

Potpredsjednik opštine Sveto Mitrović je istakao da je Opština Berane u prethodnom periodu u više navrata tražila od ministastva da se zabrani i sankcioniše nelegalna eksploatacija šljunka i pijeska iz riječnih korita.

Na sastanku formiranog koordinacionog tima za praćenje moratorijuma, predstavnika ribolovnih društava i ekoloških nevladinih organizacija, iskazana je potreba partnerstva na uvođenju reda u oblasti eksploatacije riječnih nanosa.

Direktor Agencije za izgradnju i razvoj Miro Vešović imenovan je u sastav kordinacionog tima u kome su predstavnici Ministarstva, Uprave za vode, Uprave policije, Uprave za inspekcijske poslove i lokalnih samouprava na čijim teritorijama su vodotoci koji su bili predmet koncesija.

Sastanku su prisustvovavli predstavnici ribolovnih društava i nevladinih organizacija. Ministar Simović je naveo da se moratorijum može sprovesti samo uz jaku koordinaciju i spremnost lokalnih samouprava i civilnog sektora na saradnju. Takođe je istakao da je civilni sektor osvrtao na ovaj problem i pozivao na njegovo rješavanje

Predstavnici lokalnih samouprava – Podgorice, Nikšića, Bijelog Polja, Mojkovac, Berana, Gusinja, Kolašina i Rožaja dali su podršku odluci Vlade i Ministarstva poljoprivrede, izražavajući spremnost da sve svoje kapacitete, prije svega komunalne službe i policije, stave na raspolaganje u cilju kontrole nelegalne eksploatacije. Spremnost na saradnju iskazali su i predstavnici ribolovnih društava.

Kako je dogovoreno, već narednih dana članovi koordinacionog tima obići će vodotoke na koje je stavljen moratorijum, kako bi se evidentiralo zatečeno stanje i neposredno na terenu napravili dogovori za dalje aktivnosti.

Sastanku su iz Berana prisustvovali i direktor „Vodovoda“ Vuko Todorović i predsjednik SRK „Lim“ Milutin Mićović .