Zaposleni u Poreskoj i upravama za igre na sreću, nekretnine i imovinu, njih oko 1,2 hiljade, nastaviće da rade i nakon objedinjavanja tih organa, do donošenja novih rješenja o unutrašnjoj organizaciji, saopšteno je iz Ministarstva javne uprave.

Iz Sindikata uprave i pravosuđa kazali su da očekuju da će se spajanjem i ukidanjem pojedinih državnih organa, odnosno ministarstava i uprava, pojaviti višak zaposlenih. Taj sindikat će tražiti da, u slučaju pojave tehnološkog viška, prekobrojnima budu isplaćene veće otpremnine od onih koje su bile predviđene prethodnih godina, piše Pobjeda.

Izmjenama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave, koja je stupila na snagu 5. januara, izvršena je promjena u organizaciji jednog broja organa u sistemu državne uprave, tako što su Poreska i uprave za igre na sreću, nekretnine i imovinu ukinute kao organi, dok su osnovane dvije nove – prihoda i za katastar i državnu imovinu.

Iz Ministarstva javne uprave su kazali da se o eventualnom višku zaposlenih može govoriti tek po donošenju pravilnika uprava prihoda i za katastar i državnu imovinu, kojima će se utvrditi nova unutrašnja organizacija i sistematizacija poslova novoosnovanih organa.

“U toku procesa mapiranja i izrade pravilnika vodićemo se pravilnim korišćenjem potencijala zaposlenih, vodeći računa o svakom pojedincu i tako efikasno doprinositi ciljevima rada Vlade i potrebama crnogorskog društva”, rekli su iz Ministarstva.

S obzirom na to da je do formiranja novih organa došlo spajanjem postojećih, prelaznim režimom je propisano da će se u roku od 30 dana od stupanja na snagu uredbe, preuzeti svi državni službenici i namještenici koji su obavljali preuzete poslove u ranijim upravama.

“To znači da zaposleni nastavljaju sa radom sve do donošenja novih rješenja po unutrašnjoj organizaciji uprava prihoda i za katastar i državnu imovinu. Pored navedenog, obezbijeđena je zaštita i onih zaposlenih koji ne budu raspoređeni po novom pravilniku, imajući u vidu da se oni, u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, stavljaju na raspolaganje organu za upravljanje kadrom i da ostvaruju pravo na naknadu zarade najduže šest mjeseci od stavljanja na raspolaganje”, saopštili su iz Ministarstva.

Na pitanje što je bio razlog za ukidanje i spajanje pojedinih organa uprave, kao i da li je bilo potrebe za tim, iz Ministarstva su odgovorili da je nesporna potreba za optimizacijom javne uprave i brižljivijim upravljanjem u organima uprave.

“Upravo kroz ove organe kojima se servisiraju građani i privreda, moramo optimizacijom zaposlenih i pokretanjem novih procesa doći do novih standarda, kako u korišćenju ljudskih resursa, tako i u servisima koji su usmjereni ka potrebama građana”, objasnili su iz Ministarstva javne uprave.

Izvor: MINA