Marash Dukaj ministar javne uprave

Na sjednici Vlade Crne Gore donijeta je odluka na inicijativu Ministarstva javne uprave i uz saglasnost Ministarstva finansija za dodatak na platu zaposlenima na ICT poslovima.

“Zaposleni na poslovima informaciono – komunikacionih tehnologija u ministarstvima i organima nad kojima ministarstva vrše nadzor dobijaju već sa ovom platom dodatak do 30%”, kazao je ministar javne uprave, Marash Dukaj.
Dukaj je dodao i da moramo ulagati u kadrove da bi dobili adekvatan i kvalitetan rad.
“Više puta sam ponovio da moramo ulagati u kvalitetne kadrove. Na ovome se ne zaustavljamo! Željeni napredak ka modernim euslugama namijenjenim građanima, turistima i privredi možemo ostvariti samo sa kvalitetnim, pouzdanim i adekvatno plaćenim stručnjacima”, zaključio je ministar Dukaj.