Opština Berane, u partnerstvu sa Sportskim centrom i Mjesnom zajednicom Pešca , rekonstruisala je sportsko igralište u blizini obilaznice, pored Lima.

Ova inicijativa predstavlja značajan korak ka unapređenju sportskih mogućnosti i promociji zdravog načina života.
U okviru ovog projekta, postavljene su nove table sa obručima i mrežicom, pružajući modernu i funkcionalnu infrastrukturu za košarku i mali fudbal. Dodatno, obavljeno je precizno obilježavanje terena.
Osim toga, košarkaške i fudbalske konstrukcije su osvježene farbanjem, dok je zaštitna ograda oko terena takođe ofarbana i očišćena.