JZU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Berane raspisala je konkurs za slobodno radno mjesto na poziciji doktora/ice člana tima hitne pomoći.

Oglas je objavljen na sajtu Zavoda za zapošljavanje 17. januara, a otvoren je naredna tri dana. Zarada iznosi 1000 eura.

Mjesto rada je Berane, dužina zaposlenja na određeno vrijeme.

Potrebna dokumentacija:
Licenca Ljekarske komore CG;
Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
Uvjerenje da se kandidat nalazi na evidenciji ZZZCG;
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu; Uvjerenje o završenim osnovnim studijama;
Kopija lične karte;
Ljekarsko uvjerenje.

Prijavljivanje na oglas se vrši dostavljanjem tražene dokumentacije sa prijavom u kojoj se navodi: Ime i prezime, adresa i kontakt telefona,naziv radnog mjesta i grad za koji se podnosi prijava. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Telefon
020/226-081
Email
kontakt@hitna.me