mladi berana70.000 eura za uvođenje međunarodnih standarda

Javni poziv za učešće u Programu povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti kroz usaglašavanje sa zahtjevima međunarodnih standarda poslovanja za period 2017-2020. godine, za 2017. godinu raspisan je danas i trajaće do 20. jula.

“Raspoloživa sredstva u 2017. godini za realizaciju ovog Programa su 70.000 eura. Odobrena pomoć od strane Ministarstva ekonomije je do 70 odsto opravdanih troškova za mala privredna društva, odnosno do 60 odsto opravdanih troškova za srednja privredna društva, u iznosu najviše do 5.000 euar (bez PDV-a), po jednom aplikantu”, saopšteno je iz Ministarstva ekonomije, prenosi Cdm.

Cilj Programa je finansijska podrška preduzetnicima, malim i srednjim privrednim društvima, naročito iz manje razvijenih jedinica lokalne samouprave, da u što većoj mjeri povećaju svoju konurentnost, prvenstveno kroz usaglašavanje sa zahtjevima međunarodnih standarda za proizvode i podršku za dobijanje akreditacije za ocjenjivanje usaglašenosti.

Konkursna dokumentacija za učešće u ovom Programu može se preuzeti lično u prostorijama Ministarstva ekonomije (Rimski trg 46, 81000 Podgorica, četvrti sprat, kancelarija br. 29).

Sve informacije kao i stručna pomoć mogu se dobiti u prostorijama Ministarstva ekonomije ili putem mail-a milena.jovetic@mek.gov.me, kao i na broj telefona 020/482-316.