Policajci iz Odsjeka za suzbijanje privrednog kriminala juče su državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama podnijeli krivičnu prijavu protiv M.G. (52) iz Berana, diplomiranog inženjera šumarstva doznačara u Šumskoj upravi Beran, Uprava za šume Crne Gore, zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja.

“Sumnja se da je M.G. krivično djelo počinio na način što je u toku septembra, oktobra i novembra 2015. godine, iskorišćavanjem svog službenog položaja i prekoračenjem granica službenog ovlašćenja, kao inženjer – doznačar zaposlen u Šumskoj upravi Berane, fizičkom licu izvršio doznaku čamovih stabala u državnoj šumi koja se nalazi u mjestu Strugovi – Opština Berane”, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz Uprave policije (UP) je rečeno da je M.G. naime, kako se sumnja, tom licu, V.B. koji je vlasnik privatne šume koja se graniči sa pomenutom državnom šumom u Strugovima, izvršio doznaku ukupno 50 čamovih stabala bruto mase 188,52 metara kubnih, vrijednosti 14.000 eura, a koja se stabla nalaze u državnoj šumi a ne u privatnoj šumi čiji je V.B. vlasnik.

“To konkretno znači da je M.G, sumnja se, doznakama koje je izdao V.B, a koje doznake se odnose na dozvolu sječe stabala u privatnom vlasništvu, omogućio ovom licu sječu 50 čamovih doznačenih stabala u državnoj šumi jer je u doznakama naveo da se ta stabla nalaze u šumi u privatnom vlasništvu V.B. iako to nije bilo istinito. Osumnjičeni M.G. je ovim, kako se sumnja, omogućio V.B. sječu nezakonito doznačenih stabala koja se nalaze u državnoj šumi, čime je V.B. omogućio sticanje protivpravne imovinske koristi u vrijednosti od 14.000 eura koliko iznosi i šteta koja je nastala po Upravu za šume. Krivična prijava protiv M.G. je nadležnom tužiocu podnijeta u redovnom postupku”, zaključeno je iz Uprave policije.