Broj zaposlenih u Crnoj Gori u prošloj godini je, prema podacima Monstata, bio 1,2 odsto veći nego 2015.

Aktivnog stanovništva u prošloj godini bilo je 272,5 hiljada, od čega je 224,2 hiljade zaposlenih i 48,3 hiljade nezaposlenih. Broj nezaposlenih povećan je 2,3 odsto.

Prema podacima iz Monstatove Ankete o radnoj snazi, stopa aktivnosti u prošloj godini iznosila je 54,5 odsto, zaposlenosti 44,8 odsto, a nezaposlenosti 17,7 odsto.

„Za populaciju između 15 i 64 godine, stopa aktivnosti je 63,4 odsto, zaposlenosti 52 odsto, a nezaposlenosti 18 odsto“, navodi se u saopštenju.

Iz Monstata je saopšteno da je anketom bilo obuhvaćeno 8,34 hiljade domaćinstava na teritoriji Crne Gore.

Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstva, njih 24,99 hiljada, a za 21,07 hiljada osoba od 15 i više godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti.