Crnogorski Telekom će od četvrtog maja naplaćivati naknadu za ponovno uključenje broja koji je isključen zbog neblagovremenog plaćanja računa.

“Naknada će iznositi 90 centi sa porezom na dodatu vrijednost (PDV), a odnosiće se na postpejd korisnike mobilne mreže – građane, kao i na korisnike koji su u radnom ili nekom drugom odnosu kod preduzeća, a sami su odgovorni za plaćanje računa”, navodi se u obavještenju Telekoma.

Rok za plaćanje postpejd računa je 15. u mjesecu, a korisnici račun mogu platiti preko Telekom ME aplikacije, na automatima za plaćanje računa u T-Centrima, u poslovnicama Pošte Crne Gore ili preko žiro računa.

“Blagovremenim izvršenjem ove obaveze, korisnik će izbjeći isključenje, a time i plaćanje navedene naknade”, dodaje se u obavještenju.