Počela je sjednica Ustavnog suda na kojoj bi sudije trebalo da odluče o ustavnosti vladine odluke o smanjenju naknada za majke troje i više djece.

10: 42 Sudija Miodrag Iličković ima ima drugačiji stav, jer smatra da je sporno da li se može govoriti o izmjenama zakona koji u cjelini nije prošao ocjenu ustavnosti. Prvo je trebalo odlučiti o zakonu o cjelini, a tek potom o izmjenama tog zakona, smatra on.

10: 40 Sudija izvjestilac kaže da zakonodavac ima ovlašćenje da koriguje naknade u skladu sa ekonomskom politikom i situacijom.

10: 04 Sudija izvjestilac za tu tačku predsjednik suda Dragoljub Drašković.

Kako javlja naš reporter sjednici prisustvuje šest od sedam sudija.

Naknade su smanjene sa 336 na 264, odnosno sa 192 na 144 eura, zbog čega njihove korisnice protestuju od 2. marta ispred crnogorskog parlamenta, a neke od njih skoro deset dana štrajkuju glađu.

One su saopštile da neće prestati sa protestima dok im se naknade na vrate na ranije iznose.

Crnogorska Vlada je ranije ocijenila da su izmjene Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti u saglasnosti sa Ustavnom i pravnom poretkom države.