Djeca i mladi sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom uskoro će dobiti platformu koja će im omogućiti da nesmetano komuniciraju sa korisnicima i volonterima svih dnevnih centara u Crnoj Gori.

Platforma se razvija u okviru projekta „Društvena mreža za mlade sa smetnjama u razvoju“, koji sprovode JU Dnevni centar za mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju Pljevlja i Telenor fondacije.

Prema zvaničnim podacima Svjetske zdravstvene organizacije, 10% populacije ima neku vrstu invaliditeta, dok prema podacima Evropske komisije osobe s invaliditetom čine 15% populacije EU.

To je prva platforma ove vrste koja je dostupna na našem jeziku, prilagođena svim osobama sa invaliditetom. Društvenoj mreži biće moguće pristupiti preko aplikacije za mobilne telefone, windows platforme, kao i većine web pretraživača, a na raspolaganju će biti audio, video i tekst opcija za komunikaciju.