Načelnik Direkcije za međunarodnu saradnju potpukovnik Velibor Bakrač i izaslanik odbrane Holandije u Crnoj Gori potpukovnik Teo Plajner potpisali su Plan bilateralne saradnje u oblasti odbrane za 2017.

“Prema Planu, saradnja će se bazirati prvenstveno na razmjeni iskustava iz oblasti ljudskih resursa, sa posebnim naglaskom na programe pripreme mladih ljudi za vojnu karijeru. Planom se predviđa i organizacija treninga i obuka za pripadnike Vojske Crne Gore u Kraljevini Holandiji, finansijska podrška organizaciji kurseva jezika, kao i Ljetnjem kampu za mlade, koji Ministarstvo odbrane organizuje drugu godinu zaredom”, naglasili su iz MOD-a.

Kako su saopštili, Holandija je u procesu evroatlantskih integracija pružala snažnu podršku reformi Vojske Crne Gore i modernizaciji odbrambenog sektora, kako preko MONDEM programa, tako i opremanjem multifunkcionalnih učionica za učenje stranih jezika, te obezbjeđivanjem obuka i kurseva za civilni i vojni kadar Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore.