Svjetski dan ptica selica obilježava se danas, koji se širom svijeta od 2006. godine proslavlja drugog vikenda u maju.
Ovaj dan se obilježava u cilju podizanja svijesti šire javnosti o potrebi zaštite ptica selica i njihovih staništa. Inicijativa za obilježavanje ovog dana pokrenuta je pod pokroviteljstvom Sporazuma o zaštiti afričko-euroazijskih migratornih ptica močvarica (AEWA) i Konvencije o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja (Bonnska konvencija).


Širom svijeta organizuju se različita događanja poput festivala, radionica i izleta sa temom promatranja ptica.
Seobu ptica obično povezujemo sa lakoćom i slobodom. Ipak, problemi sa kojima se ptice susreću na svojim dugim selidbenim putevima su sve samo ne lagani. Osim prirodnih prepreka i loših vremenskih neprilika, ptice se na svom putu suočavaju i s preprekama koje im stvara čovjek. Ove prepreke uključuju žice dalekovoda, visoke antene, staklene površine nevidljive pticama, visoke zgrade i slično, koje svake godine ubijaju i preusmjeravaju veliki broj ptica sa njihovih uobičajenih selidbenih puteva.