Svjetski dan Parkinsonove bolesti obilježava se danas u čast rođendana engleskog ljekara Sir Džejmsa Parkinsona, koji je prvi opisao ovu bolest.

Cilj obilježavanja ovog datuma je skretanje pažnje javnosti na probleme sa kojima se suočavaju oboljeli i njihove porodice, ali i rušenje predrasuda koje društvo ima prema ovoj bolesti.

Parkinsonova bolest je oboljenje nervnog sistema koje podrazumijeva postepeni gubitak funkcija određenih nervnih ćelija mozga, što vodi ka poremećaju pokretljivosti i motornih aktivnosti, ali i drugih poremećaja na mentalnom i psihičkom planu.
Poremećaji pokreta nastaju zbog smanjenja lučenja hemijske supstance dopamina i to u dijelu mozga koji ima važnu ulogu u kontroli voljnih pokreta (bazalne ganglije).

U bazalnim ganglijima, takozvanim “crnim jezgrima”, dolazi zapravo do manjka broja ćelija koje proizvode dopamin. Uzrok propadanja tih ćelija još nije poznat.