Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) donirala je informacionu opremu Zavodu za meteorologiju i seizmologiju, vrijednosti četiri hiljade eura, koja će biti iskorištena za kvalitetniju i pouzdaniju prognozu vremena i sigurniju obradu meteoroloških i hidroloških podataka, piše RTCG.

Riječ je o IT opremi koja se satoji od tri notbuka i dvije radne stanice koju je direkoru Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Luki Mitroviću uručio izvršni direktor Direkcije za informaciono komunikacione tehnologije EPCG Mihailo Gluščević.

Zahvaljujući se predstavnicima Zavoda na nesebičnoj stručnoj pomoći neophodnoj u realizaciji strateški važnih projekata EPCG, Gluščević je kazao da je pomoć u IT opremi koju su im opredijelili samo mali znak pažnje.

“Redovni izvještaji i tačne meteorološke prognoze od nemjerljivog su značaja i omogućavaju EPCG optimalno iskorišćavanje hidroenergetskih potencijala i izradu optimalnih biznis, proizvodnih i razvojnih planova kompanije”, kazao je Gluščević.

U ime predstavnika Zavoda Mitrović je ukazao na značaj poklonjene savremene i kvalitetne kompjuterske opreme koja im je neophodna u modernizaciji započetoj prije deset godina kako bi njihovi podaci bili još precizniji i kvalitetniji.

“Bez savremene opreme ne možete kvalitetno odgovoriti izazovima, a mi sa ponosom možemo da kažemo da naši prognostičari daju kvalitetne prognoze. Sve te informacije i stručna obrada podataka, kao i izuzetno iskustvo zaposlenih u Zavodu, mogu dati dobre smjernice za bilo koji projekat“, ocijenio je Mitrović.

Prema njegovim riječima, njihovi podaci korisni su za EPCG, jer je riječ o kompaniji koja koristi vodne resurse Crne Gore i veoma bitno im je da poznaju prirodu tog prostora na kojima se nalaze njihovi pogoni i akumulacije.

“Činimo sve da pojačamo naš prognostičko osmatrački sistem i sve je vidljiviji kvalitet naših prognostičkih materijala, za šta veliku zaslugu ima i kolega Angel Marčev. Potvrda tome je što naše usluge traže i zemlje iz regiona BIH, Albanija, čak i Srbija“, rekao je Mitrović.

On je istakao da je Zavod dobio još jednu vrijednu donaciju za hidrografski sektor od koreanske Vlade.
Predstavnik Direkcije za razvoj i inženjering EPCG Nikola Vukotić, koji je jedan od inicijatora da se Zavodu za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore opredijeli ta pomoć, ukazao je na njihovu izuzetnu saradnju i ocijenio da će donirana oprema doprinijeti još bržoj i boljoj obradi podataka na korist svih građana koji će koristiti te usluge.