Crnogorski građani uskoro će ponovo moći sa receptom da dobiju ljekove i u privatnim apotekama. Prema saznanjima Dnevnih novina, ova inicijativa Ministarstva zdravlja, uskoro bi trebalo da bude predmet razmatranja na nekoj od narednih sjednica Vlade.

Naime, to je jedna od novina farmaceutske reforme koja je u toku. Između ostalog, Ministarstvo je iniciralo i izradu nove pozitivne liste ljekova, kao i planiranje dodatnog novca za finansiranje skupih ljekova koji su izvan sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

“Ministarstvo čini sve da se obezbijedi kontinuirana snabdjevenost crnogorskog tržišta ljekovima, kako za naše osiguranike, tako i za javne zdravstvene ustanove. U tom smislu planirano je i ponovno uključivanje privatnih apoteka u mrežu javnih zdravstvenih ustanova, jer je realizacija vladinih zaključaka o uključivanju privatnih apoteka u mrežu javnih zdravstvenih ustanova 2015. godine ostvarila zadati cilj, a to je da je obezbijeđena kontinuirana snabdjevenost ljekovima u Crnoj Gori”, smatraju u Ministarstvu.

Iz resora Kenana Hrapovića su objasnili da reforma farmaceutskog sektora ima za cilj utvrđivanje realnog plana godišnjih potreba za ljekovima i medicinskim sredstvima, izrada nove Liste ljekova sa jasno preciziranim kriterijumima za svaki inovativni lijek u skladu sa međunarodnim smjernicama, a primjereno ekonomskoj moći Crne Gore.

Cilj reforme je, dodaju, i da se normativno uredi farmaceutska politika i tržište ljekova, planiranje sredstava za finansiranje skupih ljekova-za rijetke bolesti, transplatacije i druge skupe procedure liječenja izvan sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja na nivou budžeta Crne Gore ili Ministarstva zdravlja, koji bi imali kontrolu nad trošenjem tih sredstava.