Dom zdravlja “Dr Nika Labović” raspisuje konkurs za doktora/icu specijalistu/kinju medicine rada.

Potreban je jedan izvršilac.

Uslovi: Specijalista medicine rada.
Oglas je objavljen 13. oktobra.

Rok za prijavu je 8 dana od dana raspisivanja konkursa.

Kontakt podaci poslodavca:
051/233-324