JPU ,,RADMILA NEDIĆ,, raspisuje konkurs za nutricionistu/kinju.
Potreban je jedan izvršilac.
Uslovi: Crnogorsko državljanstvo, punoljetstvo, zdravstvena sposobnost, propisani nivo kvalifikacije obrazovanja, ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa), neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu, Diplomirani inženjer prehrambene tehnologije (VII/1 SSS)- Licenca za rad u obrazovno-vaspitim ustanovama, specijalista strukovni nutricionista – dijetetičar, diplomirani inženjer prehrambene tehnologije (VII/1 SSS).
Oglas je objavljen 13. Oktobra. Rok za prijavu je 15 dana od dana raspisivanja konkursa.
Kontakt podaci poslodavca:
051/230-218
vrtic@rnedic.edu.me