Centar kretivnih vještina je donacijom tehnicke opreme u vidu lap topa, stampača, projektora, elektičnog platna za projektor zavrsio akciju opremanja Dnevnog boravku za stara lica u Plavu.
„Mjesec dana prije planiranog roka, završili samo sa donacijom i na taj nacin omogućili bolje uslove za život koji odgovaraju potrebama starih lica u Plavu.“, naveli su iz Centara kretivnih vještina
Aktivnost je realizovana je u okviru projekta “Radost života u zrelom dobu – podrška aktivnom starenju” koji je podržan od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja a sprovodi se u partnerstvu sa NVO Šansa.